Rent och luktfritt i Trollhättan

När Trollhättans kommun investerade i ett nytt avloppsreningverk i Arvidstorp fick Primair leverera viktig utrustning.

Det nya avloppsverket ligger insprängt i berget, vilket innebär hög luftfuktighet. För att eliminera fuktproblem och rinnande vatten på väggarna har Primair tillverkat en luftbehandlingsanläggning med kylavfuktning med mycket hög kapacitet. Kyleffekten är ca 600 kW vid ett luftflöde på 20 m3/s. Anläggningen har torkkapacitet upp till 50% relativ fuktighet vid 25°C. Detta innebär att mycket stora mängder vatten kommer att utvinnas ur luften och ledas bort för att arbetsklimatet ska bli bra.

Primair har även tillverkat en tillhörande kolfilteranläggning för rening av luften. Denna renar luften från såväl utsläpp som den obehagliga lukt som kan uppstå på reningsverket.

Varm luft sparar energi!

varmluft-sparar-energi-pegil

Pegil satsar på energisnåla produkter

Det går bra för Skultorpsföretaget Pegil. De har levererat ventilationsaggregat till Västerås kommunala bostadsbolag.

Läs hela artikeln i SLA»

Pegil AB Industrigatan 5 • 541 57 Skövde • Telefon: 0500-450 400 • E-post: info@pegil.se   •  Mån–fre: 08.00–17.00 Lör–sön: stängt  Svensk ventilation