Projekt Volvo Skövde

Vi kommer att under våren och sommaren 2018 att ersätta gamla till- och frånluftsaggregat med nya moderna och storleksanpassade värmeåtervinningsaggregat. Volvo vill både förbättra luften och sänka energiförbrukningen i en av deras lokaler i Skövde. Luftbehandlingsaggregaten omsätter ca 140 000 m3 luft per timma.

Mikrovågor torkar havrekärnor

Vi har under hösten fått en beställning från ett företag i Västsverige på en stor mikromaskin som ska värma havrekärnor snabbt och effektivt. Det är en stora mängder som ska torkas -  cirka 3 ton/tim. Leveransen kommer ske successivt under våren och den ska komma i drift under sommaren. Maskinen värmer kärnorna utan att förstöra viktiga vitaminer och mineraler samtidigt som bakterier avdödas. 

Maskinen kan med fördel även användas till djurfoder för att ta bort salmonella.

Slamtork till hotellplattformar

Pegil kommer under våren 2015 att leverera en mikrovågstork till ett företag inom offshorebranchen. Utrustningen är avsedd för att torka avfallsslam. Torkutrusningen hygieniserar och dessutom reducerar vikten på slammet ner till 10-20 %  så att den kan tas om hand på ett kostnadseffektivt, enkelt och miljövänligt sätt. 

Värmning av plastfolie med mikrovågor

Under våren/sommaren 2014 leverade Pegil en industriell mikrovågugn som värmer och därmed krymper plastfolie till ett företag i fordonsbranchen södra Sverige. Processen innebär att mellanlagringstiden på 2 dygn inte längre är nödvändig och frigör därför stora ytor och produktionen blir mer just in time. 

Nytt projekt med vindkraft

Tillsammans med Statens Provnninsanstallt, Vattefall Research & Development AB, Re-turn AB och MV Innovation AB deltar vi i ett nytt projekt för avisning på vindkraftvingar

Vi installerar nya dubbla plattväxlare

Tillsammans med Ebes i Västerås installerar till Mimer nya dubbla plattväxlare i många befintliga aggregat. Aggregatet ger efter installation en 90-procentig  energiåtervinning och mycket lågt energibehov för eftervärmning.  Det är en mycket bra lösning för energianpassning och ger en energiförbrukning långt under den nya byggnormen. 

Vi levererar nytt aggregat på Friskisk och Svettis

Vesam i Katrineholm installerar ett energioptimerat Primair/Efficool aggregat på Friskisk och Svettis. Aggregatet är utrustat med dubbla rotorer och är så kallad sorptiv kyla. Genom tillförsel av lagrad solvärme och vanligt vatten så kyls luften.  Aggregatet ger 90 procents verkningsgrad.

Varm luft sparar energi!

varmluft-sparar-energi-pegil

Pegil satsar på energisnåla produkter

Det går bra för Skultorpsföretaget Pegil. De har levererat ventilationsaggregat till Västerås kommunala bostadsbolag.

Läs hela artikeln i SLA»

Pegil AB Industrigatan 5 • 541 57 Skövde • Telefon: 0500-450 400 • E-post: info@pegil.se   •  Mån–fre: 08.00–17.00 Lör–sön: stängt  Svensk ventilation