Microvågsteknik

Inte vilka mikrovågor som helst
– perfekt balans mellan värme
och kyla.

Vi är en av få som erbjuder mikrovågsteknik, som i jämförelse med traditionella metoder verkar snabbare och med betydligt bättre inträngningsdjup.
Det handlar om volymuppvärmning, vilket underlättar vid torkning. Mindre tidsåtgång, högre kvalitet och minskad energi förbrukning är andra fördelar. Mikrovågstekniken tillämpas enkelt i industriella processer, inte minst tack vare att den spar utrymme. I många fall behövs inte separata torkrum utan torkningen integreras i processen. Vi jobbar ständigt med utveckling. I anslutning till vår anläggning finns därför ett väl utbyggt laboratorium, Gisip Microwave Center.

Mindre tidsåtgång

Väsentligt kortare torktid – mikrovågorna tränger effektivt genom ytan och värmer på djupet.

Högre kvalitet då

Produkten torkas jämnare. Risken för vridningar och sprickbildningar minskar. Därmed blir även kassationerna färre.

Sparar energi

Energiförbrukningen minskar på grund av hög verkningsgrad och snabb process.

Sparar utrymme

Mikrovågsorkning tar betydligt mindre plats, vilket frigör viktigt utrymme.

Sparar miljön

Lägre energiförbrukning innebär lägre påfrestningar på miljön. Till skillnad från gas och olja bidrar elenergi inte till växthuseffekten.

Förbättrar arbetsmiljön

Torkning med mikrovågor sker utan buller, överskottsvärme eller avgaser. Ljudnivån är låg jämfört med anläggningar med olje- eller gasbrännare

Varm luft sparar energi!

varmluft-sparar-energi-pegil

Pegil satsar på energisnåla produkter

Det går bra för Skultorpsföretaget Pegil. De har levererat ventilationsaggregat till Västerås kommunala bostadsbolag.

Läs hela artikeln i SLA»

Pegil AB Industrigatan 5 • 541 57 Skövde • Telefon: 0500-450 400 • E-post: info@pegil.se   •  Mån–fre: 08.00–17.00 Lör–sön: stängt  Svensk ventilation