Värmepumpsaggregat

Värmepumpsaggregat

Värmepumpar finns i tre varianter, alla avsedda att kombineras med en roterande värmeväxlare.

KVPA har kylfunktion och ej reversibel kylprocess. Används i lokaler som behöver ventilation samt kyla sommartid.
Lokaler där aggregat endast ska täcka ventilationsbehovet och som har kylbehov sommartid. Aggregatet kan förses med reglersystem för konstant tillulftstemperatur eller konstant rumstemperatur. Aggregatet måste kompletteras med ett annat system för täckande av transmissionsförluster nattetid då aggregatet inte är i drift. Om aggregatet förses med återluftspjäll för nattdrift elimineras behovet av kompletterande system. Med ett extra spjäll på frånluftssidan kan kylfunktion erhållas också vid nattdrift.

KVPB har värme- alternativt kylfunktion. Reversibel kylprocess. Värmefunktion genom att kvarvarande energi återvinns ur frånluften efter den roterande värmeväxlaren.
Kylfunktion som KVPA. Dessutom värmefunktion vintertid genom att kvarvarande energi återvinns ur frånluften efter den roterande värmeväxlaren. Om aggregatet förses med återluftspjäll för nattdrift elimineras behovet av kompletterande system. Med ett extra spjäll på frånluftssidan kan kylfunktion erhållas också vid nattdrift.

KVPC. Värmning av tappvarmvatten.
Som KVPB, men med vattenkyld kondensor för värmesystem och/eller värmning av tappvarmvatten med prioriteringsmöjlighet. Om aggregatet förses med återluftspjäll för nattdrift elimineras behovet av kompletterande system. Med ett extra spjäll på frånluftsidan kan kylfunktion erhållas också vid nattdrift. Ackumulatortank VPTA är avsedd att användas i kombination med KVPC.

Referenser

Värmepumpsaggregat

Varm luft sparar energi!

varmluft-sparar-energi-pegil

Pegil satsar på energisnåla produkter

Det går bra för Skultorpsföretaget Pegil. De har levererat ventilationsaggregat till Västerås kommunala bostadsbolag.

Läs hela artikeln i SLA»

Pegil AB Industrigatan 5 • 541 57 Skövde • Telefon: 0500-450 400 • E-post: info@pegil.se   •  Mån–fre: 08.00–17.00 Lör–sön: stängt  Svensk ventilation