Jättemikro torkar målade byggprodukter

Gisip AB har levererat en mikrovågstork av kolossalformat. Torken är tillverkad i två parallella linjer och är sammanlagt ca 37 meter lång.

Den ingår i en produktionslinje som torkar målade byggprodukter vid en anläggning i Centraleuropa.

Mikrovågstekniken vinner alltmer terräng inom industrin. De främsta argumenten är energi- och tidsbesparing. Besparingar i energiförbrukning kan uppgå till 50-90 procent jämfört med uppvärmning med luft på konventionellt vis. Den snabba uppvärmningen och torkningen leder ofta till stora tidsbesparingar i en produktionsprocess.

– I mikrovågstorken som nu skickats till Centraleuropa är kravet att torkningen ska ske på ca en minut, säger Gisips VD Göran Gustafsson. Den totala effekten är på 200 kW, men den är förberedd för att kunna byggas ut till 400 kW.

Te som i Turkiet

Gisip har fått i uppdrag att tillverka utrustning för torkning av te i TurkietGisip har fått i uppdrag att tillverka utrustning för torkning av te i Turkiet. Utrustningen består av en genomloppstork i vilken teet först förtorkas, sedan fermenteras* och avslutningsvis eftertorkas.

Beställare är ett stort turkiskt teföretag, som på det här viset tar ett stort tekniskt kliv framåt. Genom att torkningen nu kommer att ske i en sluten, väl kontrollerad process kommer tekvaliteten bli högre och jämnare.

Utrustningen ska levereras och igångsättas under sommaren.

* fermentering = bringas i jäsning

Ingen is på vingarna

På flera håll i världen expanderar vindkraft som energikälla. Vindkraften är ju både miljövänlig och förnyelsebar. Dessutom har verkningsgraden förbättrats en hel del på senare år.
Ett problem som dock kan uppstå vid kallt väder är nedisning av vingarna. Gisip har fått i uppdrag att se om nedisning kan förhindras med hjälp av mikrovågsteknik. Projektet delfinansieras av Vindforsk, en avdelning inom den svenska Energimyndigheten.

Mjukare madrasser?

Europas största tillverkare av madrasser, belgiska Recticel, arbetar målmedvetet med produktutveckling. Detta har lett till stora teknologiska framsteg, bl a vad gäller interiörer till bilindustrin.

Företaget har nyligen inköpt en satsugn från Gisip som ska används för olika tester. Satsugnen är specialanpassad för torkning, härdning mm av PUR-produkter. Kanske kan vi hoppas på ännu mjukare och skönare madrasser i framtiden?

Varm luft sparar energi!

varmluft-sparar-energi-pegil

Pegil satsar på energisnåla produkter

Det går bra för Skultorpsföretaget Pegil. De har levererat ventilationsaggregat till Västerås kommunala bostadsbolag.

Läs hela artikeln i SLA»

Pegil AB Industrigatan 5 • 541 57 Skövde • Telefon: 0500-450 400 • E-post: info@pegil.se   •  Mån–fre: 08.00–17.00 Lör–sön: stängt  Svensk ventilation