Energigeneratorer

Energigeneratorer

I Gisips mikrovågsprodukter ingår en eller flera enheter av den patenterade energigeneratorn. I denna finns samtliga mikrovågskomponenter samlade. Det är denna enhet som är kraftpaketet i hela anläggningen. I energigeneratorn är alla komponenter väl avstämda mot varandra för optimalt utnyttjande av den inkommande elenergin och för störningsfri drift.

Genomloppstork

Genomloppstork

Gisips genomloppstork är lämplig för såväl bulkmaterial som styckeprodukter. Genomloppstorken sätts samman av moduler till passande längd för att erhålla en optimal torkprocess. Denna är anpassad till materialets torkkurva vilken styrs av flera parametrar som t ex materialets form, storlek, fukthalten in resp ut ur torken, temperaturen, luftflöden och fuktvandringen i materialet.

Genomloppsugn

Genomloppsugn

I genomloppsugnen sker en omedelbar uppvärmning av ämnen i såväl flytande som fast form. Flytande ämnen placeras i öppna behållare för förändring av ett ämnes viskositet eller uppvärmning.

Satstork med vakuum

Satstork med vakuum

Denna produkt är lämplig vid torkning av värmekänsliga ämnen och produkter och för att förånga alkoholbaserade lösningsmedel eller för att avlägsna små restfuktmängder.

Satstork och satsugn

Satstork och satsugn

Satstorken är lämplig vid torkning av stora voluminösa produkter såsom möbler, stora keramikformar och sandkärnor i gjuterier.

Varm luft sparar energi!

varmluft-sparar-energi-pegil

Pegil satsar på energisnåla produkter

Det går bra för Skultorpsföretaget Pegil. De har levererat ventilationsaggregat till Västerås kommunala bostadsbolag.

Läs hela artikeln i SLA»

Pegil AB Industrigatan 5 • 541 57 Skövde • Telefon: 0500-450 400 • E-post: info@pegil.se   •  Mån–fre: 08.00–17.00 Lör–sön: stängt  Svensk ventilation