Livsmedel

Microteknik i processer för livsmedelsindustrinAktuella processer för livsmedelsindustrin är pastörisering och torkning av livsmedel. Pastöriseringen kan gälla bröd som får bättre hållbarhet samt torkning av frukt och grönt för bättre kvalitet. På SIK Livsmedelsinstitutet används mikrovågsteknik för torkning av olika livsmedel.

Andra torkprocesser
Mikrovågsenergi i kombination med luftbehandling används i flera andra torkprocesser.

Några exempel:
– Torkning av blackade gjutformar av sand för gjuterier
– Torkning av keramiska material, t ex handfat och toalettstolar
– Torkning av allehanda frukter och grönsaker
– Torkning av lösningsmedelsbaserade färger med återvinning av lösningsmedlet i en kombinerad mikrovågs- och vakuumugn
– Torkning av plastgranulat före pressning

Färg

Microteknik vid lackering av träVid lackering av trä används i stor utsträckning vattenbaserade färger. Genom att använda mikrovågsteknik (genomloppstork) kan en snabbare torkprocess och högre kvalitet uppnås.

Gisip har bl a levererat en genomloppstork till Eurocoustic i Frankrike. Denna tork används för torkning av målade akustikplattor. Torkning av färg med mikrovågor går snabbt och färgen får en jämn och fin yta.

För sammansatta och skrymmande lackerade produkter som skall torkas används lämpligen en satstork. I denna placeras en eller flera produkter för att torka. Fonus som är landets största producent av likkistor använder denna teknik från Gisip.

Trä

Microteknik vid torkning av träI flera skogsländer pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att höja trävirkets förädlingsgrad och även ta fram nya egenskaper hos träet innan det saluförs. I dag varmluftstorkas nästan allt sågat trä i kammar- eller vandringstorkar, en metod som är mycket tidskrävande. Kassationen är dessutom tämligen hög.

Omfattande testarbete med att använda mikrovågor har visat positiva resultat med avseende på torktid samtidigt som torkningsskadorna minskar. Nya egenskaper ger dessutom träet ett högre marknadsvärde.

Gisip har konstruerat en mikrovågsugn för laboratorieändamål till Luleå Tekniska Universitet och har nära kontakt med forskningen inom trätorkningstekniken.

Pappersmassa och cellulosafiber

Microvågsteknik vid framställning av kretsloppsanpassade förpackningarEfterfrågan på kretsloppsanpassade förpackningar av cellulosafiber ökar. Såväl lokala som internationella företag har en klar miljömedvetenhet, vilket gör att de hellre använder förpackningsmaterial av cellulosafiber i stället för plastmaterial.

Hos en av våra kunder används en genomloppsugn med mikrovågor för att torka de cellulosafibrer som används som bas vid tillverkning av byggnadsisolering. Isoleringen innehåller brandhämmande bindemedel vilket gör produkten extra intressant ur brandskyddssynpunkt.

Varm luft sparar energi!

varmluft-sparar-energi-pegil

Pegil satsar på energisnåla produkter

Det går bra för Skultorpsföretaget Pegil. De har levererat ventilationsaggregat till Västerås kommunala bostadsbolag.

Läs hela artikeln i SLA»

Pegil AB Industrigatan 5 • 541 57 Skövde • Telefon: 0500-450 400 • E-post: info@pegil.se   •  Mån–fre: 08.00–17.00 Lör–sön: stängt  Svensk ventilation