Värmeåtervinnare

Värmeåtervinnare

Roterande värmeväxlare
Med den roterande värmeväxlaren överföres värme genom att låta växlarhjulet sakta rotera genom de båda luftströmmarna. Den del som befinner sig i den varmare luftströmmen värms upp för att sedan avge sin ackumulerade värme till den svalare luftströmmen. Eftersom det är samma material, som passerar de båda luftströmmarna, finns risk för luktöverföring. De båda systemen bör ha en sådan inbördes tryckdifferens att återföring av frånluft ej sker. Genom att använda hygrostatisk rotor kan en stor del av luftfuktigheten överföras mellan de båda luftströmmarna.

Varm luft sparar energi!

varmluft-sparar-energi-pegil

Pegil satsar på energisnåla produkter

Det går bra för Skultorpsföretaget Pegil. De har levererat ventilationsaggregat till Västerås kommunala bostadsbolag.

Läs hela artikeln i SLA»

Pegil AB Industrigatan 5 • 541 57 Skövde • Telefon: 0500-450 400 • E-post: info@pegil.se   •  Mån–fre: 08.00–17.00 Lör–sön: stängt  Svensk ventilation