Tillbehör

Tillbehör

Dukstos
Dukstos används för att erhålla en extra avvibrering mellan aggregat och kanalsystem eller för att erhålla en flexibel anslutning mot kanalsystemet.

Ställbara fötter
Ställbara fötter kan användas för att rikta upp aggregatet där uppställningsplanet lutar eller är ojämt. Antalet fötter anpassas till aggregattyngden. På grund av nackdelen med punktbelastningen, är en uppställning direkt på aggregatets bottenskena att föredra, där detta är möjligt.

Handreglage
Handreglage kan användas för att manuellt reglera spjäll, t ex för strypning av luftmängden eller sporadiska omställningar av luftflöden.

Vattenlås
Vattenlås måste alltid förekomma vid dräneringsanslutningar eller andra avlopp från aggregaten om dessa betjänar aggregatdelar som står under undertryck.

Skenor för takmontage
Mindre aggregat kan förses med speciella upphängningsskenor, vilka möjliggör upphängning tät mot tak utan några nedhängande detaljer som stjäl plats.

Apparatskåp
För styrning och övervakning av aggregatets funktion kan detta förses med separat eller inbyggt el- och styrskåp.

Varm luft sparar energi!

varmluft-sparar-energi-pegil

Pegil satsar på energisnåla produkter

Det går bra för Skultorpsföretaget Pegil. De har levererat ventilationsaggregat till Västerås kommunala bostadsbolag.

Läs hela artikeln i SLA»

Pegil AB Industrigatan 5 • 541 57 Skövde • Telefon: 0500-450 400 • E-post: info@pegil.se   •  Mån–fre: 08.00–17.00 Lör–sön: stängt  Svensk ventilation