Genomloppstork

Genomloppstork

Gisips genomloppstork är lämplig för såväl bulkmaterial som styckeprodukter. Genomloppstorken sätts samman av moduler till passande längd för att erhålla en optimal torkprocess. Denna är anpassad till materialets torkkurva vilken styrs av flera parametrar som t ex materialets form, storlek, fukthalten in resp ut ur torken, temperaturen, luftflöden och fuktvandringen i materialet. Materialets dielektriska egenskaper är naturligtvis också avgörande. I torkkurvan är alla dessa parametrar kartlagda och fastställda.

Framtagning av torkkurvan sker vid Gisip Microwave Center där vi kan simulera ett stort antal parametrar för att fastställa den torkkurva där optimal energianvändning är förenad med optimal produktkvalitet.

Ett antal patenterade energigeneratorer är placerade i varje modul. Genom vågledarna, som är placerade i ugnens tak tillförs mikrovågsenergin direkt till torkämnet. Genom modulens styrsystem kan tillförseln av energi varieras så att det hela tiden är anpassat till torkbehovet. Energigeneratorerna är placerade utanför torken vid modulernas gavlar och är lätta att nå för service och underhåll. I energigeneratorn sitter alla mikrovågskomponenter samlade.

In- och utloppsöppningarnas höjd anpassas efter torkämnets höjd och kan vara justerbara. I varje ände sitter effektiva mikrovågsfällor, som förhindrar att mikrovågorna läcker ut genom öppningarna.

Torkens luftsystem kan antingen vara ett separat luftbehandlingsaggregat integrerat i torken eller anslutet till lokalens ventilationssystem. I båda fallen kan Gisip leverera hela systemet, med eller utan värmeåtervinning.

Gisip projekterar och levererar en komplett genomloppstork med alla nödvändiga styr- och reglersystem, kraftskåp, säkerhetssystem för personal och maskin. Vi installerar och kör igång hela torken på plats samt utbildar era tekniker i skötsel och handhavande av torken.

Varm luft sparar energi!

varmluft-sparar-energi-pegil

Pegil satsar på energisnåla produkter

Det går bra för Skultorpsföretaget Pegil. De har levererat ventilationsaggregat till Västerås kommunala bostadsbolag.

Läs hela artikeln i SLA»

Pegil AB Industrigatan 5 • 541 57 Skövde • Telefon: 0500-450 400 • E-post: info@pegil.se   •  Mån–fre: 08.00–17.00 Lör–sön: stängt  Svensk ventilation