Trä

Microteknik vid torkning av träI flera skogsländer pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att höja trävirkets förädlingsgrad och även ta fram nya egenskaper hos träet innan det saluförs. I dag varmluftstorkas nästan allt sågat trä i kammar- eller vandringstorkar, en metod som är mycket tidskrävande. Kassationen är dessutom tämligen hög.

Omfattande testarbete med att använda mikrovågor har visat positiva resultat med avseende på torktid samtidigt som torkningsskadorna minskar. Nya egenskaper ger dessutom träet ett högre marknadsvärde.

Gisip har konstruerat en mikrovågsugn för laboratorieändamål till Luleå Tekniska Universitet och har nära kontakt med forskningen inom trätorkningstekniken.

Varm luft sparar energi!

varmluft-sparar-energi-pegil

Pegil satsar på energisnåla produkter

Det går bra för Skultorpsföretaget Pegil. De har levererat ventilationsaggregat till Västerås kommunala bostadsbolag.

Läs hela artikeln i SLA»

Pegil AB Industrigatan 5 • 541 57 Skövde • Telefon: 0500-450 400 • E-post: info@pegil.se   •  Mån–fre: 08.00–17.00 Lör–sön: stängt  Svensk ventilation