Jättemikro torkar målade byggprodukter

Gisip AB har levererat en mikrovågstork av kolossalformat. Torken är tillverkad i två parallella linjer och är sammanlagt ca 37 meter lång.

Den ingår i en produktionslinje som torkar målade byggprodukter vid en anläggning i Centraleuropa.

Mikrovågstekniken vinner alltmer terräng inom industrin. De främsta argumenten är energi- och tidsbesparing. Besparingar i energiförbrukning kan uppgå till 50-90 procent jämfört med uppvärmning med luft på konventionellt vis. Den snabba uppvärmningen och torkningen leder ofta till stora tidsbesparingar i en produktionsprocess.

– I mikrovågstorken som nu skickats till Centraleuropa är kravet att torkningen ska ske på ca en minut, säger Gisips VD Göran Gustafsson. Den totala effekten är på 200 kW, men den är förberedd för att kunna byggas ut till 400 kW.

Varm luft sparar energi!

varmluft-sparar-energi-pegil

Pegil satsar på energisnåla produkter

Det går bra för Skultorpsföretaget Pegil. De har levererat ventilationsaggregat till Västerås kommunala bostadsbolag.

Läs hela artikeln i SLA»

Pegil AB Industrigatan 5 • 541 57 Skövde • Telefon: 0500-450 400 • E-post: info@pegil.se   •  Mån–fre: 08.00–17.00 Lör–sön: stängt  Svensk ventilation