Till- och frånluftsaggregat

Till- och frånluftsaggregat

Våra till- och frånluftsaggregat är mycket flexibla. Välj själv funktionsenheter med hänsyn till önskad funktion och kapacitet. Det modulbyggda höljet anpassas till respektive kombination.

Beroende på vilken funktion som önskas, kan aggregaten erhållas i ett eller två etage. De kan också levereras som kompletta enheter eller delas upp i större eller mindre block.

I enhetsutförande kan varje aggregat kompletteras för utomhusuppställning. Inspektionssidan kan då även förses med inbyggd servicegång.