Styr och regler/Shunt

Styr och regler/Shunt

Aggregaten kan levereras med eller utan shuntgrupp, komplett elinstallation med styrutrustning monterade i elskåp. Styrutrustningen kan även levereras löst. Aggregaten har som standard värmeisolering men kan erhållas med brandklassad isolering A30.