Värmeåtervinnare

Värmeåtervinnare

Korsströmsväxlare
Korsströmsväxlaren är en plattväxlare där till- och frånluftsflöden passerar cellpaketet i ett korsmönster. Kanalsystemen är helt skilda. Växlaren är försedd med dräneringstråg för kondens- och spolvatten. För att höja återvinningsgraden kan två cellpaket läggas i serie och benämns då "dubbel korsströmsväxlare". Växlaren kombineras normalt med en förbigång och växelspjäll.

Användningsområden

Offentlig miljö och bostadsrätter