Befuktare

Befuktare

Luftfuktaren bygger på evaporation, dvs avdunstning. Vatten rinner ner genom en fuktardyna som absorberar det. Därefter befuktas luften som sedan passerar dynan, så att den relativa luftfuktigheten ökar till önskade nivåer.

Eftersom befuktningstekniken bygger på evaporation, tillförs fukt endast i ångform. På grund av detta verkningssätt filtreras damm, luftburna bakterier, mineralsalter och andra orenheter från lufttillförseln. Orenheterna fångas upp av fuktardynan och dräneras bort med avloppsvattnet.

Avdunstningen gör att temperaturen på den fuktade luften sjunker så att fuktaren samtidigt kan fungera som en freonfri luftkylare. Eftersom avdunstningen orsakas av luft som passerar över en fuktad dyna är energikonsumtionen mycket låg.