Genomloppsugn

Genomloppsugn

I genomloppsugnen sker en omedelbar uppvärmning av ämnen i såväl flytande som fast form. Flytande ämnen placeras i öppna behållare för förändring av ett ämnes viskositet eller uppvärmning. Både vätskor och fasta ämnen, t eö juicer och färska färdigrätter (catering), i slutna behållare kan pastöriseras. Fasta ämnen kan mjukgöras, smältas, jäsas eller bara värmas upp.

Inom läkemedels- och kosmetikaindustrin kan snabbvärmning av tabletter, ampuller, kapslar för ökad hållbarhet ske direkt i slutförpackningar av glas eller annat mikrovågsgenomsläppligt material.

Hur ämnet skall värmas i genomloppsugnen bestäms av uppvärmningskurvan, som är en beskrivning av processens förlopp från inträdet i ugnen tills materialet lämnar densamma. Kurvans utseende varierar med det ämne som skall värmas och det syfte processen har. Uppvärmningskurvan fastställs genom simulering i Gisip Microwave Center.

Genomloppsugnen sätts samman av moduler, på samma sätt som genomloppstorken, för att kunna anpassas till aktuell uppvärmningskurva. Genomloppsugnen har liknande teknisk styr- och säkerhetsutrustning som den ovan beskrivna genomloppstorken.