Energigeneratorer

Energigeneratorer

I Gisips mikrovågsprodukter ingår en eller flera enheter av den patenterade energigeneratorn. I denna finns samtliga mikrovågskomponenter samlade. Det är denna enhet som är kraftpaketet i hela anläggningen. I energigeneratorn är alla komponenter väl avstämda mot varandra för optimalt utnyttjande av den inkommande elenergin och för störningsfri drift.

Energigeneratorn har alla mikrovågskomponenterna väl samlade i ena änden så att de är lätta att komma åt för service och underhåll. Från magnetronen, som alstrar mikrovågsenergin, leder vågledarna ut energin så att den fördelas jämnt i hela mikrovågsutrymmet. Vågledarnas utformning tillåter att mikrovågorna passerar ut men förhindrar reflektion tillbaka till magnetronen. Detta medför en ökad livslängd på magnetronen.