Satstork och satsugn

Satstork och satsugn

Satstorken är lämplig vid torkning av stora voluminösa produkter såsom möbler, stora keramikformar och sandkärnor i gjuterier.

Satsugnen har ett brett användningsområde, för värmning av stora och oregelbundna fasta föremål eller för flytande ämnen, vilka skall behandlas satsvis, t eö sterilisering av sjukhusavfall, uppvärmning av fönsterbågar för färgborttagning etc. Ja, kort sagt där man vill tillföra värme satsvis.

Tekniskt sett har satstorken och satsugnen liknande uppbyggnad. Den stora kammaren har utanpåliggande energigeneratorer, som tillför mikrovågsenergin genom vågledarna så att de likformigt fördelas i hela kammarens utrymme. Processen styrs av ett anpassat styr- ochövervakningssystem, som kan integreras med omkringliggande processer eller annan löpande tillverkning.