Satstork med vakuum

Satstork med vakuum

Denna produkt är lämplig vid torkning av värmekänsliga ämnen och produkter och för att förånga alkoholbaserade lösningsmedel eller för att avlägsna små restfuktmängder. Den är även lämplig vid utvinning av värdefulla ämnen från organiskt material. Då krävs en kombination med vakuum för att kunna torka vid låg temperatur. Detta är ofta fallet inom kemisk, medicinsk och kosmetisk industri.

Den inneliggande vakuumkammaren tillförs mikrovågsenergi från de utanpåliggande energigeneratorerna. Den i Gisip Microwave Center framtagna torkkurvan är inprogrammerad i den processtyrning som garanterar att önskat resultat uppnås till lägsta energianvändning.